Vzpomínky ze současnosti

Created with Sketch.

Vzpomínky ze současnosti

1.

Soldáti ve zbroji.

Král na koni.

Jdou do boje.

Když pěšák jde na koně.

 

Tehdy pij z kalichu,

plápolá prapor náš.

Špehové si špitají potichu.

Tehdy zařve germánská zášť!

 

Prapor s kolovratem plaje,

katapulty hází zdechliny,

Na psy.

Biřicové znásilňují slovanské pláně.

 

Kirie eleyson!“

Šlechtic a s ním na šrot som!

Dvě pravdy boží,

propagují se jako zboží.

 

 

2.

Katechistická náplavka,

řvou jedni i druzí.

Tehdy spadla klapka!

I film se rozjíždí.

 

Služba bohu,

nebo světu.

Služba králi,

nebo zadeli?

 

Síla ve slovech,

i v meči!

Síla v plkech,

nebo v pošťuši?

Tehdy zazní,

„Kto za pravdu horí!“

Tehdy padne poslední vládce,

tehdy zdechne poslední márnice!

 

 

3.

Pušky vystřelí,

jak píšťaly!

Meče zazní,

jak bubny!

 

Štít přesekne meč,

člověk jak opice,

Půjde na zteč!

A Slované nasadí beranice.

 

Pod kolovratem,

padła sláva,

Post mortem,

casus Belli mává.

Casus Belli,

mrtví velí.

Armádě živých.

A živý žije z mrtvých.

Grafika: Lucarionn