Věnováno Slávii

Created with Sketch.

Věnováno Slávii

1.

Oj Slávie, Slávie,

Ty, která jsi mi dala sílu.

Ty, která jsi mi dala víru.

Bojovat až do konce této árie,

A déle.

Oj Vladimírův panteone!

Ty, v jehož jménu kolovrat ctíme.

Ty, který jsi tu byl dříve než katechismus.

Ty, který jsi tu byl dříve než spiritualismus!

A budeš i dále.

V době, kdy nás ničí hordy,

V době, kdy je nutné dědictví chránit,

V době kdy nám kácejí modly!

Je nutné křivdy staré definitivně spravit!

Kult slovana, bude žít na věky!

Kult pohana bude živ!

Právo slovanské, povstane z jámy!

Dějiny se přepíší, ve jménu mrtvých!

Nové obrození slovanské vznikne,

Utiskovatel padne,

Tehdy plamen vzplane!

a lidství se povznese.

2.

Oj slovane, slovane!

Braň svůj dům,

Oj člověče, člověče!

Braň svůj odkaz.

Ať je přežije apoň půl,

Ať poselství tvoje je světový vzkaz!

Pamatuj si bratře,

Že nepřítel tě z kůže dře!

Vezmi hůl do ruky,

A braň svoje úrody.

Sebrali nám hlaholici,

Ale neseberou nám hrdost!

Zavři svoje domy na petlici,

A hoď mu místo tributu kost!

Když ohně vzplanou,

Do boje slovanou vyjedou.

Bránit svou domovinu,

Bránit svou rodinu.

Časy našeho odkazu budou žít i věčně,

Mohou si nás brát na hůl,

Ale ne jako vězně,

Pak si mohou vzít maximálně hnůj!

3.

Slávie nás porodila,

A za slávii u padneme!

Bosorka co zrádce zvábila,

Tu do hnojiva přidáme!

Patriot,

Není jen za národ,

Ae i za krev,

Proto ten vztek!

Smrt si stejně vybere daň!

I když nepřitel vypadá jak laň,

Tak patří smrti,

Stejně jako my.

Ale nepřítel je na řadě,

My později!

Jeho hlava na klátě,

Leží když nezajíma ho zrak mladíků katovejch.

Proto nechť náš duch žije na věky,

A ti naši zrádci.

Nechť jsou pod zemí!

A nechť dělají preteky.

Kdo dřív bude i morany!