Utlačitelé

Created with Sketch.

Utlačitelé

1.

Ti s křížem přišli do našich končin.

Nutili nás ohněm, mečem, tahali nás od modlin.

Slíbili zlato abychom se otců sen zatratili.

V impériu kříze se naše pole stratili.

2.

Zavrhli naši předáci naši kulturu,

Zavrhli naši předáci naši zemi.

Za zlato, diamanty a purpuru.

Za kadidlo, smaragdy a plné pleny.

3.

Právo silnějšího, ve jménu boha a západu.

Smrt vyskakujícímu ve jménu Peruna a východu.

Oba jsou si rovní, ale nejsou si blízcí.

Oba jsou silní, ale spolu jsou slizcí.

4.

Samostaně jsou dokonalý, ale spolu stojí za prd.

Zrada a právo peněz si dávají na našich mrtvolách mrd.

Všechno pro bohatství a pro sebe,

Nic pro slovanství a pro tebe.

Ref.

Smrt přichází z chrámu.

Kosou podsekává nohy.

Pochodní pálí naše bohy.

Ječí, že nejsme v právu.

5.

Se symboly svaté trojice, letí nová doba temna.

Desátky házíme okupantům, na záda padají nová břemena.

Vezmi do ruky kladivo a rozmlať oltář.

Až půjdeš demonstrovat kolem jdoucí jeptišce strhni z hlavy žaltář.

6.

Pohani znova letí.

Starým náboženstvím zvoní umíráček.

Za svobodu a za naši zem bojovný křik přiletí.

Vzduchem přitáhne na pomoc krkavčáček.

7.

Mladí slované utrhněte si díl co vám patří.

Vraťme staré hodnoty a řád.

Nyní pojďmě bratři.

Ženy prapor nové doby mohou začít přát.

8.

Čerstvý vzduch se nezapře.

Stejně jako vůně čerstvého masa.

Síla národa, utlačitelům to natře.

Až se budeš chlubit slovasnkou trikolorou na prsách.