Synové

Created with Sketch.

Synové

Předzpěv

Stůj člověče, jen stůj.

Uvědom si kudy chodíš.

Stůj člověče, stůj.

A uvědom si, čí jídlo trávíš.

Uvědom si, jídlo této země,

Je v břiše tvoje břímě,

Neb patří lidem co ho zorali,

A patří lidé tohoto území,

Neb se lopotili,

Proto nechť cizáku!

Nechť to tvoje jídlo není.

Zde žije lid Slovanů!

Žijí ve velké říši.

Synové říše jsou svobodní

a nejsou otroci!

Synové říše jsou průbojní

a nejsou to pingláci.

Zde povstali, ti nejsilnější.

1.

Kdo jsi ty!?

Kdo jsme my!?

Jsme Slované, a ty jsi jen cizinec!

MY jsme na sebe hrdí,

Jsme synové slávie!

A ty jsi jen bezdomovec.

Jsme staří i mladí,

Jsem synové slávie.

Jsme se zbraněmi v rukách,

Zatímco ty jsi harpie,

S jedovatými jazyky v tlamách.

My nejsme uctívači Marie.

Jsme Potomci slunka,

Ne Křesťani!

Nejsme prázdná slupka!

Nejsme Tataři!

Drželi nás v řetězech,

Pak jsme povstali!

Pak jsme byly na povozech,

A jsme je vyhnali!

Závěr

Nejdřív meče,

Pak sapíky,

Příště lasery.

Když někdo po naší zemi breče,

My ho poženeme i vidlemi.

Jelikož nám tuto zem jiní kradli.

Když jsme sem přišli byli jsme první!

Nyní jsme druhořadí!

Ale dlouho ne!

Protože se to v Evropě pere!