Promluva k lásce

Created with Sketch.

Promluva k lásce

1.

Žil jsem dlouze,

Žil jsem tuze,

hnusně.

Pobýval jsem v těchto končinách

jako vagabund,

Jsme v těchto dálavách,

psanec za ten šlaftrung.

Pil jsem dlouho,

Ohnivou vodu.

Až mi je z toho ouzko,

Z toho, jak to tu vedu.

Opilý jsem se vypotácel,

do stepi.

Opilý jsem se vyšel ze saloonu,

Do prérie.

Bloudil jsem a blouznil,

v chladné prérii.

V prérii a bláhově.

Až když jsem se nadechl.

 čistého luftu.

Tehdy jsem povzdechl,

Do toho vzduchu.

2.

Kde jsi můj živote!

Kde jste ty promarněné roky!

Tehdy jsem to uzřel,

Tehdy mi vstouply do hlavy bonmoty.

Nemohu mlčet!

Nemohu kvičet!

Co mám dělat?

Jsem paralyzován!

Na čem má pracovat?

Příjde mi jako bych byl nezachován!

Mám jen jednu můzu,

co mě zachrání.

Mám je svoju,

Jsi to ty!

Jsi to ty?

L.K.?

Jsi moje Ba i Ka.

Jsi moje polovička.

Já jsem nic,

Ty jsi moje okolí.

Bez tebe mi je hic,

Jedno mi je jasné, jsi můj průvodčí