Persona Ingrata

Created with Sketch.

Persona Ingrata

Přichází jako zmrzačená hračka

Postava se strupovitými křídly

Příchází jako smutný anděl

Špinavý a třesoucí se o berly

Přišel, aby mě dal do řady

Roztáhl svá žalostně ochablá křídla

Měl na nich všechnu špínu a plivance tohoto světa

Přitiskl mne na svá špičatá žebra a řekl mi, že jsem využil jen pár sekund svého života

Je převlečený a hynoucí model dokonalého světa

Světa, který mne zabijí

Řekl jsem mu o svých citech a on se mne bojí

Já jsem Bůh a všichni umírají.