Ostří Osudu

Created with Sketch.

Ostří Osudu

Někteří září v temnotě

Jiní v záři umírají

Hvězdy nekonečného života

Kde pravda za zrcadly je skryta