Někteří září v temnotě

Jiní v záři umírají

Hvězdy nekonečného života

Kde pravda za zrcadly je skryta

Kategorie: Poezie