O vzniku M’yrhu (úvod)

Created with Sketch.

O vzniku M’yrhu (úvod)

Nejdříve bylo nekonečné světlo a v ní skupina entit, dvanáct entit, které obývaly světelný prostor. Všechny jej sice obývaly, ale neuměly jej ovládat, byly jen obyvateli. Jen jedna z nich byla dostatečně inteligentní, aby jej dokázala ovládat. Právem byla nejvyšší z nich.

Dokázala upravovat světlo v temnotu, dokud jí neoddělila. Tak vznikla noc a tma. Entity nemají jméno, ale mají tvar ve světle. Pak vytvořila hmotnou a nehmotnou složku. Tehdy entita jí snesla pod světlo, jelikož entity jiné neuměly přes ni přecházet nebo-li nedokázaly ji použít ani správně, ani dobře.

Tak vznikly planety a jiné hmotné předměty. Poté ona entita vzala všechny ostatní entity a přeměnila jejich životní energii na energii, která byla vhodná na použití něčeho, co můžeme nazvat životem. Jelikož ale entity nejsou úplně zničitelné, vždy se energie vrátí do podoby entity plující tmou. Tak vznikl koloběh života.

Poté co vznikl koloběh, všechny entity zanikly, ale jejich odkaz žil dál.

A toto je příběh o tomto světě.