Nevidomá Láska

Created with Sketch.

Nevidomá Láska

1.

Stárneš

Pod tíhou beznaděje

2.

V životě

Jen bolest a trápení

3.

Chceš lásku

Ale cítíš jen chlad

4.

Zmatek

V hlavě máš

5.

Pravdu chceš znát

Zase se smát

6.

Naděje tvá však umírá

A čas stále ubíhá

7.

Den co den

Noc co noc

8.

Slzy své polykáš

Žalem se zalykáš

Stále čekáš

9.

Na zázrak

Na milost

Na lásku