Nenávidený

Created with Sketch.

Nenávidený

1.

Toto je náš svet,

Ktorý nám uteká vpred.

Sme o veľa krokov naspäť.

Nikam nezapadám,

A ty zapadáš iba čiastočne.

Sme cudzinci vo svojom tele.

Keďže sme deti paneláka,

Zrodili sme sa pre život tuláka.

Nie sme nik a predsa sme všetko,

K narodeniu ani blahoželanie sme nedostali.

A predsa sme urobili pre tento svet veľa skutkov.

A predsa nami opovrhovali,

A opovrhujú.

Ale až po zdochýnajú.

Až tu nebudeme,

Pak sa vrátime,

Pre nas.

Tu sme my!

Toto je náš svet.

Toto som ja a ty!

Teraz pôjdeme vpred,

Napriek útrapám života a smrti.

2.

Hej toto som ja-boh sveta.

Si sprosty ako pastierova trúba.

A čo si ty? Ty si predsa ovca.

Nie si nič, si rúra.

To my! Sme cudzí,

Sme štvanci.

Sme hluší,

Sme blázni.

Veď bez bláznovstva,

Nie je smiech, nie sú klamstva.

Človek vytvoril mravnosť,

Aj morálnosť.

Zbytok stvorila smrť a diabol.

A ti sa nám smejú z hora.

Všetko je gebuzina ako keby boh nebol,

Vo mene práva je veľká ľudu poroba.

Práve preto sme nenávidený,

Lebo známe pravdu!

Preto sme opovrhovaný,

Lebo sa za chrbty našimi zástupy vzdmú.

Tu sme my!

Toto je náš svet.

Toto som ja a ty!

Teraz pôjdeme vpred,

Napriek útrapám života a smrti.

3.

Máme len jednu robotu,

Jednou za rok splodiť syna.

Syna smrti a tieňu.

A to do tej doby dokiaľ ľudí neprevezme teta mizina.

Prečo sme nenávidení?!

Prečo sme opovrženia hodní?!

Prečo nás nikto nemá rád?

Prečo deň noci nie je práv?

Akým právom mi chcú zotnuť hlavu?

Akým právom na mňa hádžu kamene?

Kedy budem v právu?

Kedy si z nich budem môcť urobiť peľmene?

Tu sme my!

Toto je náš svet.

Toto som ja a ty!

Teraz pôjdeme vpred,

Napriek útrapám života a smrti.