Manifest Budhót’nský/Mańyfestûm Budhót’nskyj

Created with Sketch.

Manifest Budhót’nský/Mańyfestûm Budhót’nskyj

CZ:

Patero Budhót’nu

 1. Tento jazyk je hlavně hračka, která má bavit lidi.
 2. Jako způsob dorozumívání je druhotná věc, z důvodu pochopení.
 3. Nesmí být nikdo nucený jej učit.
 4. Vše musí být založeno na dobrovolnosti.
 5. Co se týče tohoto jazyka, musí být peníze na druhém místě tj. nezištný projekt.

Předmluva

Tento jazyk, tento projekt vznikl jako hračka, která funguje pro pobavení člověka i jako pro dorozumění. Jako symbol svobody v dnešní smutné době, neb je svoboda spojená s radostí života. Jelikož tato doba vzniká postupně do stále svázanější společnosti je nutné aby lidé se spojovali vlastním zájmem. Podobně jako je skaut i a jiné. Jde o jazyk subkulturní. Nepočítáme s tím, že by masově prosadil, proto jde o subkultrní záležitost.

Ovšem jeho plné použití je nutné znát jeho gramatické základy, které jsou nutné. Ovšem slovní zásoba je dosti prostinká až na jisté niance v přízvucích, které je nutné rozlišovat. Jinak jak jsem řekl, je dost jednoduchý.

Těží ze slovanských jazyků, s přiklášněním z jiných jazyků a dialektů jazyků. Vše logicky i částečně poskládaný o své vlastní rázovitosti.

Tyto části jsou nezměnné a nutně aby se dál nazýval Budhót’n, který bude prospívat a dál fungovat!

Základní ustanovení Budhót’nská

 1. Všechna ustanovenní v tomto dokumentu jsou neměnná.
 2. Celá společnost Budhót’nská musí být řízena demokraticky a přesto pevně.
 3. Je nutné za jakoukoliv cenu vše řešit v demorkatickém duchu.
 4. Budhót’nisté mají možnost jakkoliv tvořit v rámci budhót’nu vyjimku tvoří neměnná ustanovení.
 5. Vše vytvořené musí být zazálohováno.
 6. Vše vytvořené musí být kompatibilní se starším.
 7. V případě neshody je nutné řešit vše s logikou s ohledem na pravidlo dva.

Principy Budhót’nu

 1. Demokracie
 2. Logika
 3. Lidství

O autoritách

V budhót’nu co se týče autorit jde o jediné typy autorit: Autority demokratických států a Autorita osobní tzv. autocenzura. Poté jen v rámci Budhót’nských obcí pár autorit z čehož nejvyšší bude první založený spolek v historii.

Tedy jde o pár věci!

O Autoritu zákonodárnou

Autocenzuru

První založený Budhót’nský spolek v historii

Čestné prohlášení

Já tvůrce Budhót’nu prohlašuji, že tento manifest tohoto projektu je nedotknutelná a chrání tento projekt tohoto jazyka. Vzniká aby více propojil lidi blíže k sobě. Má fungovat lidem, nikoliv strojům, stroje mají být jako prostřendíci. Prohlašuji, že tento jazyk funguje i jako umělecké dílo!

Důvody proč vstoupit do Budhót’nské komunity

Aby byly zde vzpomenuty výhodu musí být, ale zmíněna jedna věc! Vše je vyzkoušeno na vzorku lidí českého a slovenského původu. Jelikož tento jazyk je podobný slovanským jazykům tak mohu říci tyto výhody:

 1. Základní slovní zásoba je převzata hlavně z středo a východo slovanských jazyků
 2. Gramatika je o něco jednoduší než u jiných slovanských jazyků
 3. Pokud bude nezměněný základ a kompatibilní nové se starým, je jistota, že vydrží
 4. Jednotný a komplexní systém

Doporučení

Tento jazyk neb je subkulturní mohu doporučit lidem nerdského typu, pro lidi s vysokým či středně vysokým IQ a pro lidi s handicapem, který znemožňuje jakoukoliv ‚normální‘ sociální interakci např. Aspergerův syndrom apod. Je doporučeno pro subkulturu, která je silně odlišná od normálního sociálního mainstreamu. Ovšem se nedoporučuje s extrémními poruchami učení.

Ochrana Budhót’nu

Z důvodu ochrany Budhót’nské mluvy, je nutné aby vznikla ochranná instituce, která bude mít tyto úkoly.

 1. Ochrana základů Budhót’nské mluvy
 2. Propagace a kontrola jazyka

O licencích a dalším tvoření

Z důvodu lepšího šíření jazyka subkulturou, je nutné aby tento jazyk měl veškerou online dokumentaci v rámci licence podobné nebo stejné jako GNU nebo OPEN SOURCE licence. Slovníky, překladatelský materiál a tištěné věci mohou být za poplatek. Vše musí být ovšem posvěceno účelu této subkultury a tohoto jazyka. Co se týče překladů děl, je nutné jen jediné a to si BÝT JISTÝ PŘESNOSTÍ PŘEKLADU. V případě vytváření dalších slov a frází je nutné zajistit kompatibilitu, tedy je potřeba aby všechny slova, nebo většina měla podobný původ tj. alespoň 80% slov musí být slovanského původu. Jestliže, někdo bude chtít aktualizovat gramatiku musí být všechno kompatibilní se starým kvůli srozumitelnosti a efektivní použitelnosti. Tvorba učebnic musí být ovšem kontrolovaný jako její výdej. Přeci nechceme aby vznikly nové jazyky z tohoto jazyka, že? Doporučujeme všechnu e-dokumentaci pod GNU Free Documentation license.

Sepsáno: 12.4.2021 V Orlických horách

Classroomtoilet

BDH:

Pjathą Budhót’nû

 1. Tèto jazÿq jë ğlhavno iğruşka, kojae maje bavyč ľudí.
 2. Ako dz’płòthobb dzoğovoreňe jë drûgotnae već, iz dłóvodzų pąchopeskojo.
 3. Ňe šmjëdžjot byč ňiqto jąj uczyč.
 4. vsją imesų byč dz’łożyđjút ńa dobarvoľnošczy.
 5. Szto sa tüke tłegoto jazÿqå, müsesų byč groşy ń’drûgomjastte.

Prådmluva

Tèto jazÿq, tèto projeqt çňíkhnÿł kako iğruşka, kojae för pőbałeňe czovëka thųb ako för dz’ràzumjeňe. Kako thìmboł slhobody dthis sygodno żaľnskogè, al jë slhoboda thpojënae dz ràdoszczű żyzňy. Poňovàđ tùta vrëm tvożysų pòstůpňe dô stálho debàndażanego szpołocznoszczë nözhno ÿ’b ľudej sa spàjövađjút dzőjmą. sthïjnstno kako jë sqâłt thųb thinşe. išsų à jazÿq sàbqûlthurnyj. Ňe poczytasmë dz tłemy, ż b masovnego prősadžÿł, prëto iďysų sàbqûlthurvjego istnońoštvošč.

Àfszemż jąj pêlnskogô płůżyczje nözhno zńač jho ğramarnvego záqlhadý, ktòrnojo są nųżno. Àfszemż gľagolha jë došč doščinkhae ađ ną istńskogè nijancjų šeł aqcënthokh, kojno nözhno otrozlhüszovač. Inaczej kak som ja dzqâzały, jë došč łatnyj.

ÿ’eżysû dzà słovjazÿqof, is prïqrâsyvjeskogje iz ïnszynjego jazÿqof thúb djaleqtof jazÿqof. Vsją loğyckágo thųb czëstoczňe pősqłâdany ő svë vłòşyvjego rądzołythošczy.

Ety pá’thý są ňedz’mjëņenojo thúb nųżno ÿ’b sa ďălej ńadzïvÿł Budhót’n, kojyj bendže prőspüvač asátto fünkovač.

Záqlhadnoë üpųnkhtovaňe Budhót’nskae

 1. Vsi üpųnkhtovaňe ło temu doqümentų są ňemjąnae.
 2. Cjałae szpołocznošč budhót’nskae imesų byč ŗjădzanae demokrasthski pszèstő pevno.
 3. Nözhno dza kakojôkolveq zajaxă vsją rzjëszyč šeł demokradth’ğosthų.
 4. Budhót’nczyk madžjot możnošč kakokoľvek tłorüč ramcą budhót’na łyjûmkų tłoròm ňemjąnae üpųnkhtovaňe.
 5. Vsją łytłoreno müsesų byč thí dz’zàloğovađjot.
 6. Vsją łytłoreno müsesų byč qòmpathìbÿlhno sa deśtarágo.
 7. slûczajų ňeshodthy nözhno rzjëszyč vsją dz loğíkhom is ohlâdthom ną punkhtă dva.

Prînthypÿ Budhót’na

 1. Demokradthcja
 2. Loğíkh
 3. Ľudstvo

À âłthorithoch

Ło Budhót’nų szta âłthorithy išsû ő aďynoe sortÿ âłthorithy: Âłthorithy demokradthyczvego strâný thúb Âłthorith peŗsąnae tdzo. ałtôceńzur. Şarëj đor budhót’nskokh paro âłthorithú keq thvíłysókhyj bendže pjervyj dzalhoğenae Budhót’nska šeł istoríjy.

Takh išsû à paro veće!

Ő zákųrithå

Ałtôceńzurú

Pjervyj dzalhoğenae Budhót’nska šeł istoríjy.

Honorënića

Ja Ğenezjon Budhót’na Ja la prőgłosovsü, ż tèto mańyfestûm tegoto projeqtû jë ňe dőtqnûthelnae thúb ő’n chraňisų tèto projeqt tètogo jazÿqa. Tvoże ÿ’b vjać prőpąjÿł błüzhej. Madžjot füngovač ľudij, ňekoľvëk maszünam, maszüny neméth maom byč ako ćëntŕfczyki. Prőgłosovasü, ż tèto jazÿq füngovasü thųb kako iśqûstvoj!

Dłovodthý zaszto dzttûpfyč dô Budhót’nsky

Ÿ’b buły tûta neméth fźpomënÿlh thí imesų byč, ali dz’mìņysû aďynae već! Vsją jë łydz’qûşano ńa vzőrkhų ľudeny czesknego thúb słovacknego płovodtha. Bopo’tymkako tèto jazÿq jë sthijnyj słovjanskégo jazÿqom tûk motajų dzqâzač łyğodý:

 1. Záqlhadnyj gľagolha jë pszevzjÿlh ğlhavno iz ćëńtrojevropejskvego thúb vchòdojevropejskvego słovjazÿqof
 2. Gràmathiqa jë ő dełatnyj neż’li û ïnszynjego słovjazÿqof.
 3. Pokjaľ bendže ňedz’mjëņenyj záqlhad zhúb qòmpathìbÿlhno noł’dzstårym, jë ïstotńošč, ż thí łyďërżađjot.
 4. Aďynyj thúb qomplëxnyj th’thtém.

Dthoporûczeňe

Tèto jazÿq bojë sàbqûlthurnyj mojų dthoporûczyč ľudij nurdskago tÿpų, för ľudej is łysókhágo čchi šredthno łysókhágo IQ thúb för ľudej dz hëndyqëpom, kojyj dz’nemożnosų kakojôkolvew ‚nàrmálhnyj‘ socjalnyj ìntheraqcje priq. Aspÿ thpo. Jë dzoporųczenò för sàbqûlthurų, kojae jë šiłňe otvraczënae sut nàrmálhvjego socjalvjego łaçkhy. Àfszemż sa ő’n ňedz’porûçedžjot s radzykalhágo poruğom lektûrå.

Prőtheqt Budhót’na

Iz dłovodthų Budhót’nagoľy, nözhno ÿ’b çňíkhnųsų ochraňae ïnsztytųcja, kojae bendže mač ety ûkolÿ.

 1. Prőtheqt záqlhadoł Budhót’nagy.
 2. Prôpağacja thúb kończrhòlă jazÿqa.

À qońcesíjokh thúb dâlszyvjego tvorzëňe

Iz dłóvodzų dedobarnego szêraňe jazÿqă sàbqûlthuroj, nözhno ÿ’b tèto jazÿq mali vjêşkhervjego ońlajn doqümentacje ramcą qońcësíje sthijnnojo ako ĞVQ ali OP’NSÖRHS qońcësíja. Slovar’jå, tłumacznyj mąthêrjáľa thúb ğazettanqy mojat dza prąvízje. Vsją mojoť byç àfszemż pőšvjënçeno ųczoľû jho sàbqûlthury thúb tegoto jazÿqa. Szta tłumaczoł đjełÿ, nözhno ÿ’b aďyno thúb thí sï BYČ ISTŃYJ THOÇNOSZCZŰ TŁUMACZÅ. Šeł ślûçajû łytvożeskogô dâlszvego glagoľÿ thúb frázjų nözhno dz’ÿšczyč qòmpathìbÿlhnošczy, takh jë nùżna ÿ’b vsjă glagoľÿ, ile bolszyna malimy sthijnyj płòvodth thj. thrağa 80% glagoľof thí imedžă byč słava. Ësli’ż, ņikht bendže chaczyč sövrëmeňič gràmathiqų thí imesû byč vsì qòmpathìbÿlhno sa śtarágo qwųli dz’ğołoreňskoqo thúb rezültháttnago půłżyţeľnošczy. Tvųrba ųczebňicų müsesû byč àfszemż qońtŕołovanyj ako jej łydåj. Pşeć ňe chaczysmë ÿ’b çňíkhnÿł nołnojo jazÿqÿ iz tłegoto jazÿqa, ż? Dz’porûçesmë vsa pàpky pąd ĞVQ Frhýdouqmentejş’nlicenź.

Izpithÿł 12‘4‘2021 šeł Orlickêgo gųrach

Classroomtoilet