Lidstvo Samo

Created with Sketch.

Lidstvo Samo

Život nám z rukou utíká

Stopy v písku zanechává

 A nic se s tím dělat nedá

V našich očích se životy ostatních třpytí

Jen ten náš nevidí

Naše mysl se ve smutku topí

Z brzkého konce žití

Hvězdy pomalu zhasínají

Slunce se ještě drží

Naše oči se zavírají

Vzpomínáme

Jak jsme žili

Jak jsme trpěli

Modlíme se k pánu Bohu

Prosíme o odpuštění za tu zradu

Za hříchy našeho lidského druhu

Vírou zrazeni

Bolestí mučeni

Biblí zastrašováni

Ostatními zabíjeni

Takoví jsme my

Lidské pokolení