Lasqom

Created with Sketch.

Lasqom

1.

Lasqom moëj,

sme aďyną karvy,

Lasqom moëj,

aş übyjësz bogy.


Ëjrh çëšczesü bogâgo karvy,

thúb ném, dz płâçų sa buły is bogy.


Dzâ boga,

dzâ czovëka!

Dzâ ľudej.


Dzâ boga,

dzâ czovëka!

Dzâ ľudej.


Prâkh sme,

prâkh sme buły.

Thëraz sme ńağóda normalczovëky.

Òbjeth prâkhû,

òbjeth ľudeny.

Šeł morû,

Ło boľešči.


Dzâ boga,

dzâ czovëka!

Dzâ ľudej.

2.

Lasqom sme ło némè,

sme ja thųb tłe ném.


Sme pjêsoq ło morjom,

kojno są defynicjom.

Oj, dhusza nas,

lasqa byč nağóda.


Dzâ boga,

dzâ czovëka!

Dzâ ľudej.


Dzâ boga,

dzâ czovëka!

Dzâ ľudej.


Oj, dzâ ľudej bîč sa.

Thųb dzâ czovëka übyč sa.


Prëto lasqom, aş übyjësz vsjeh!