Lasqom

Created with Sketch.

Lasqom

1.

Lasqom moëj,

sme aďyną karvy,

Lasqom moëj,

aş übyjësz bogy.

 

Ëjrh çëšczesü bogâgo karvy,

thúb ném dz’płâçų sa buły is bogy.

 

Dzâ boga,

dzâ czovëka!

Dzâ ľudej.

 

Dzâ boga,

dzâ czovëka!

Dzâ ľudej.

 

Prâkh sme,

prâkh sme buły.

Thëraz sme ńağóda normalczovëky,

Òbjeth prâkhu,

òbjeth ľudeny.

Šeł morû,

Ło boľešči.

 

Dzâ boga,

dzâ czovëka!

Dzâ ľudej.

 

1.

Lásko moje,

jsme jedné krve.

Lásko moje,

zabij bohy,

 

Já vytřu boží krev,

a my s pláčem byly bohy.

 

Za boha,

Za člověka!

za lidi.

 

Za boha,

Za člověka!

za lidi.

 

Prach jsme,

prach jsme byly,

teď jsme navždy normální lidé.

Oběť prachu,

oběť lidí,

v bolesti.

 

Za boha,

Za člověka!

za lidi.

2.

Lasqom sme ło némè,

sme ja thųb tłe ném.


Sme pjêsoq ło morjom,

kojno są defynicjom.

Oj, dhusza nas,

lasqa byč nağóda.


Dzâ boga,

dzâ czovëka!

Dzâ ľudej.


Dzâ boga,

dzâ czovëka!

Dzâ ľudej.


Oj, dzâ ľudej bîč sa.

Thųb dzâ czovëka übyč sa.


Prëto lasqom aş übyjësz vsjeh.

2.

Lásko jsme v sobě,

jsme já a ty my.


Jsme písek v moři,

které jsou definice.

Oj, duše naše,

láska bude navždy.


Za boha,

za člověka!

Za lidi.


Za boha,

za člověka!

Za lidi.


Oj, za lidi bij se,

a za člověka zabij se.


Proto lásko, zabij všechny!