Kdy čas skončí?

Created with Sketch.

Kdy čas skončí?

1.

Kdy čas skončí,

v odpadkovém koši?

Kdy svět skončí,

na skládce dimenzí?

Je mi teď jako oběšenci,

když ho havrani tráví!

Jsem kousán,

vypuzen a požírán!

V moři sekretů,

plavou bezbranní námořníci,

a touží po kusu pobudů,

jako ti dravci!

Všichni se topí,

všichni jsou shnilí!

Všichni křehčí!

všichni praštění!

2.

A co naše dimenze?

Hnije ve vesmíru!

A co naše sladká demence?

Kvete v mozku!

Turbíny snů,

vyrábí iluzi,

hmatatelnou,

vyrobenou strůjci společnosti!

Lidství je jako robotství,

žene se za snem,

za otroctví!

za kouři sokem.

Krásné zapáchající sny,

na zemi!

Ošklivě krásné ideje,

pro lidstvo milé!

4.

Všechno to v moři iluzí,

plave.

Všechno to v moři kurdějí,

dříme!

Krvavé šlépěje na lodích,

po námořnících.

kteří se utopili,

pro přežití!

Revoluce myšlení,

revoluce v umírání,

za celou tu historii neúspěšná,

a přece jen cenná!

Kdy to přijde znovu?

Tehdy když lidstvo ztratí štěstí.

Tehdy ale mrtvým budu,

a vy živí!