Hledám tě

Created with Sketch.

Hledám tě

1.

Hledám tě,

zazděná krásko.

Cítím tě,

ty princezno.

Jsi věchýtek ve větru.

Co pach intimity zakrývá nejistotu.

Co život si žije po svém.

Doušky života pije pro touhy své.

Kamení aj hromy,

bijí pro tebe.

Proto tebe svítí,

i samotné nebe!

Tělesné teplo,

a dobro.

Mně hřeje,

neb je tvoje.

2.

Blondýnko, s postavou urostlou,

ty jež jsi mě nepoznala.

Ženo, s nevšední krásou.

s elegancí hada.

Och, ty kobieto,

jsi zlatá byť se neznáme.

Jsi zlato,

které mně nepříjme.

Žena by měla příjmout muže,

neboť co sama zmůže.

Jsi křehká jak porcelán.

A přesto klidná jak pole lán.

Láska mně zaslepila,

a mozek mi oslepila.

Proto děvče,

co chceš ještě?

3.

Dávám ti moje srdce,

dávám ti to nejlepší ze mně!

Napij se mé krve,

poklekni přede mě.

Za to co ti dávám nechci nic!

Jen věrnost.

Nechci zisk,

jen štěstí a oddanost.

Odpusť mi že o tobě píši,

ale neumí si pomoci,

Jsem nemocen,

z tebe proto jsem zostuzen!

Já jako Máří,

ty jako mesiáš.

Bože ty záříš,

a proto ta zášť.