Abeceda

Abeceda z devadesáti jedni vyslovitelných hlásek, které se dají zmírnit na padesát osm písmen. Zde je zaveden i přepis dle z té kumulované “lehké” abecedy, s možnostmi změny některých znaků. abeceda unicode velký unicode malý ipa lehká abeceda alternativy cyrilice glagolica ‘ U+00B04 U+00B04 ‘ ‘ – ъ ⱞ A Číst více…