Boże boże

Created with Sketch.

Boże boże

1.

Boj ňy’szto,

je för ňyszto.

Ađ płúmjëň vschòda,

bendže słàvjanka.

 

Bendžem już mârtvyj,

thųb nas sÿni.

Bendžoł te,

kojyj qłaņąč sa bendžeče.

1.

Boj za nicm

je pro nic.

Až plamen východu,

bude slovanský člověk.

 

Budu už mrtvý,

i naši syni.

Budou ten,

kteří klanět se budete.

Ref.

Boże, boże,

aş dăësz miňa karvă.

Boże, boże,

aş dăësz miňa slavja.

Ref.

Bože, bože,

dej mi krev.

Bože, bože,

Dej mi slávu.

2.

Krł bogy,

jë the.

Szto jë bożja,

bendžeče.

 

Bożja ľude,

Bendže,

Sÿnÿ slavë

2.

Krev bohů,

je ta.

Co je boží,

budete.

 

Boží lid,

bude,

syny slávy.

Ref.

Boże, boże,

aş dăësz miňa karvă.

Boże, boże,

aş dăësz miňa slavja.

Ref.

Bože, bože,

dej mi krev.

Bože, bože,

dej mi slávu.

3. 

Tłe,

moë bogića,

jesteš, švjaţića.

 

Bożyće!

Išłe,

që ťeba.

3. 

Ty,

moje bohyně,

jsi světice.

 

Bohyně,

jdu,

k tobě.

Ref.

Boże, boże,

aş dăësz miňa karvă.

Boże, boże,

aş dăësz miňa slavja.

Ref.

Bože, bože,

dej mi krev.

Bože, bože,

dej mi slávu.