Autor: XyreWolf

Created with Sketch.

Ostří Osudu

Někteří září v temnotě Jiní v záři umírají Hvězdy nekonečného života Kde pravda za zrcadly je skryta

Ostří

Polib ledové ostří Zadrž  svůj dech Až budeš vědět kdy odejít Žíješ ve stínech Pláčeš v temnotě Další obličej, který nevidíš Další hlas, který neslyšíš  Znič své tělo Abys nakrmil svou duši Jsi ztracen ve hře života Hniloba usedá Žádná sebekontrola

Smrt Jménem Droga

Pozoruj jak smrt ztratila svou autoritu A slovo láska svůj význam Truchlící andělé projevili svou solidaritu Když smrt ztratila svůj seznam Touha je jen labilní součástí prázdných písmen A  tato pilulka zmírní rychlost bolesti na další den Zavři oči, otevři svá ústa a rozplyne se v puse Nemáme budoucnost a tato zem se ztrácí ve…
Více

Persona Ingrata

Přichází jako zmrzačená hračka Postava se strupovitými křídly Příchází jako smutný anděl Špinavý a třesoucí se o berly Přišel, aby mě dal do řady Roztáhl svá žalostně ochablá křídla Měl na nich všechnu špínu a plivance tohoto světa Přitiskl mne na svá špičatá žebra a řekl mi, že jsem využil jen pár sekund svého života…
Více

Lidstvo Samo

Život nám z rukou utíká Stopy v písku zanechává  A nic se s tím dělat nedá V našich očích se životy ostatních třpytí Jen ten náš nevidí Naše mysl se ve smutku topí Z brzkého konce žití Hvězdy pomalu zhasínají Slunce se ještě drží Naše oči se zavírají Vzpomínáme Jak jsme žili Jak jsme trpěli Modlíme…
Více

Depression Is My Friend

Zíráš do své dušePrázdné a temné jako ta nejhlubší propastJsi jenom schránka plná jizevZnamení tvého utrpení Spoléháš na nadějiNa nemoc, co tě sžíráDroga, která ti nedá spát Jedinými tvými přáteli jsou postel a žiletkaPřitahující tě stále víc Propadáš se do svých myšlenekNejistá budoucnostNejistý světNevíš kdo jsiKým jsiKým, čím bys mohl býtParalyzovánZmrazen v čase a prostoru…
Více

Zpustošené Barvy

1. Bledé stíny přede mnou Barvy, které nevnímám Tak tiché Tak přitažlivé 2. Zpustošené barvy světa, který jsem opustil Padající listí mne pokrývá Monotónní hlas mé duše Navždy bloudí v propastech tvého nitra 3. V proudu temna Jsem našel místo Kde mé výkřiky již neexistují Kde oči nevidí smysl vzkříšení Kde pro vás již útěchy…
Více

Sebepoškození

1. Topíš se v oceánu vlastní krve Ubližuješ lidem, kteří tě milují Tvá kůže křičí ne Ale mozek šeptá ještě 2. Jsi ztracen ve spirále utrpení Nic se ti nedaří Tak saháš po ostří 3. Zubožené tělo nepoznáváš Cítíš úlevu, která přichází Avšak jen do chvíle Než pochopíš Že zítra To bude stejné

Radost

1. S každým dnem hledíme do dáli S každou vteřinou vše ztrácíme 2. Někdy jsme plní smutku Jindy plní radosti Jako milenci Za úplňku 3. Ale co je vůbec radost A co smutek Jen pouhá slova stvořená člověkem Nebo je v tom něco víc? 4. Umíme se vůbec ještě z něčeho radovat Nebo se dokážeme…
Více

Nevidomá Láska

1. Stárneš Pod tíhou beznaděje 2. V životě Jen bolest a trápení 3. Chceš lásku Ale cítíš jen chlad 4. Zmatek V hlavě máš 5. Pravdu chceš znát Zase se smát 6. Naděje tvá však umírá A čas stále ubíhá 7. Den co den Noc co noc 8. Slzy své polykáš Žalem se zalykáš Stále…
Více