Abeceda

Created with Sketch.

Abeceda

Abeceda z devadesáti jedni vyslovitelných hlásek, které se dají zmírnit na padesát osm písmen. Zde je zaveden i přepis dle z té kumulované “lehké” abecedy, s možnostmi změny některých znaků.

abecedaunicode velkýunicode malýipalehká abecedaalternativycyriliceglagolica
U+00B04U+00B04ъ
AU+00411U+00611aAа
ÁU+00C11U+00E11ÁĀааⰰⰰ
ÀU+00C00U+00E00ɐÀа.ⰰ.
ÂU+00C22U+00E22ʌAа
ĂU+01022U+01033Aа
ÅU+00C55U+00E55ɒAа
ĄU+01044U+01055ɑĄё
BU+00422U+00611bBб
CU+00433U+00633tsCц
ĆU+01066U+01077tsːCц
ÇU+700C7U+700E7ČĈч
CzU+00433 ; U+007AAU+00633 ; U+007AAČĈч
ČU+010CCU+010DDČĈч
DU+00444U+00644dDд
ĎU+010EEU+010FFɖĎдьⰴⰻ
ĐU+01100U+01111ĐĜџⰴⰶ
DthU+00444 ; U+00744 ; U+00688U+00644 ; U+00744 ; U+00688ðDд
DzU+00444 ; U+007AAU+00644 ; U+007AAdzDZѕ
U+00444 ; U+017EEU+00644 ; U+017EEĐĜџⰴⰶ
EU+00455U+00655ɛEе
ËU+00CBBU+00EBBæËÆә
ÉU+00C99U+00E99ɛːÉĒееⰵⰵ
ÈU+00C88U+00E88ɛ̠Eе
ÊU+00CAAU+00EBBɜEе
FU+00466U+00666fFф
GU+00477U+00677gGг
ĞU+011EEU+011FFGг
HU+00488U+00688hHґ
ChU+00433 ; U+00688U+00633 ; U+00688xChĤхⱌⱈ
İU+00130U+10131ɪːIи
IU+00499U+00699iIи
ÏU+00CFFU+00EFFɪIи
ÍU+00CDDU+00EDDÍĪииⰹⰹ
ÌU+00CCU+00ECCIи
ÎU+00CEEU+00EEEɥÜұ
JU+004AAU+006AAjJј
KU+004BBU+006BBkKк
KhU+004BB ; U+00688U+006AA ; U+00688ʁKhкхⰽⱈ
LU+004CCU+006CClLл
ĹU+01399U+013AAĹллⰾⰾ
ĽU+013DDU+013EEʎĽљⰾⰻ
ŁU+01411U+01422wŁў
LhU+004CC ; U+00688U+006CC ; U+00688ɬLл
MU+004DDU+006DDmMмⰿ
NU+004EEU+006EEnNн
ŃU+01433U+0144ŋŃннⱀⰳ
ŅU+60145U+40144ɳŇњⱀⰻ
ŇU+01477U+01488ɲŇњⱀⰻ
OU+00477U+006FFoOо
ÖU+00D66U+00F66əÖэⱁ҃
ÓU+00D33U+00F33ÓŌооⱁⱁ
ÒU+00D22U+00F22øOо
ÔU+00D44U+00F44ɔOо
ŐU+01500U+01511əːÖэⱁ҃
PU+0500U+00700pPп
QU+00511U+00711qQқⰽ҃
RU+00522U+00722rRр
ŔU+01544U+01555Ŕррⱃⱃ
RhU+00522 ; U+00688U+01555 ; U+00688ɾRр
RzU+00522 ; U+007AAU+01555 ; U+007AAɽŘрьⱃⰶ
ŖU+60156U+70157ɽːːŘрьⱃⰶ
ŘU+01588U+01599ɽːŘрьⱃⰶ
SU+00533U+00733sSс
ŚU+015AAU+015CCSс
SzU+00533 ; U+007AAU+00733 ; U+007AAɕŠŜш
ŞU+E015EU+F015FʂŠŜш
ŠU+01600U+01611ʃŠŜш
TU+00544U+00744tTт
ŤU+01644U+01655ʈŤтьⱅⰻ
ŢU+20162U+30163ʈːŤтьⱅⰻ
ThU+00544 ; U+00688U+00744 ; U+00688θThþө
UU+00555U+00755uUу
ÜU+00DCCU+00FCCɯÜұ
ÚU+00DAAU+00FAAÚŪууⱆⱆ
ÙU+00D99U+00F99Uу
ÛU+00DBBU+00FBBʊÛүⱆ·
ŮU+016EEU+016FFʉUу
ŲU+01722U+01733ʊːÛүⱆ·
ŰU+01700U+01711ɯːÜұ
VU+00566U+00766vVв
WU+00577U+00777Vв
XU+00588U+00788ksXксⰽⱄ
YU+00599U+00799yYы
ŸU+01788U+00FFʏÜұⱆ҃
ÝU+00FDU+00FDDÝȲыыⱛⱛ
ZU+005AAU+007AAzZз
ŻU+017BBU+017CCʑŽĴж
ŹU+01799U+017AAŹззⰸⰸ
ŽU+017DDU+017EEʒŽĴж
ZhU+005AA;U+00688U+007AA;U+00688ʐŽĴж

Ligatury

Ligatury, nebo i zdvojené hlásky jako například “tt” či “bb”, které mají výslovnost jako v japonštině nebo ve finštině. v IPĚ zapisujeme jako bː, tː atd.

Vysvětlení diakritiky

´ : Prodloužení hlásky

`: základní přízvuk, který si představíme jako zápis přízvuku ze slov jako “молоко” [mɐloko] stejným stylem funguje i výslovnost è, ì, ò, ù.

^: Tvrdost hlásky

˘: Krácený přízvuk u Ğ hrdelnost.

˛ :Nosovost a u Ų jde o prodloužené Û

ˇ: Háček

¸: jde o třetí stupeň změkčování (druhý je např Sz, Dž.) jde to systémem Č-Cz-Ç či, Ž-Zh-Ż

¨: znělost

˝: prodloužená znělost